Pons Consulting s.r.o.

personálně - vzdělávací společnost# Pro pracující v SRN

Poradenské a informační služby pro pracující v Německu

SRN

Poradenské a informační služby poskytované společností Pons Consulting jsou specializovány pro zájemce o práci ve Spolkové Republice Německo nebo pro lidi, kteří v Německu pracují. Poradenskou činností řešíme požadavek klienta, který není dostatečně jazykově vybaven a není znalý administrativy a pravidel německých úřadů a legislativy s nimi související.