Pons Consulting s.r.o.

personálně - vzdělávací společnost# Přiznání k dani z příjmu

Přiznání k dani z příjmu v Německu

Daně

Pro občany ČR, kteří pracují ve Spolkové Republice Německo, zpracovává společnost Pons Consulting s.r.o. jejich podklady pro německé úřady. Jedná se především o nejvíce poptávané daňové přiznání (daně, daňová povinnost vůči SRN).

Tuto agendu vyřizujeme pátým rokem. Zároveň poskytujeme našim klientům poradenskou činnost.