Pons Consulting s.r.o.

personálně - vzdělávací společnost# Překladatelská činnost

Překladatelská činnost v jazyce německém

Další službu, kterou společnost Pons Consulting s.r.o. nabízí v rámci klientů, pracujících v německy mluvících zemích, je překladatelská činnost v jazyce německém.  Zpracováváme veškeré textové překlady, a to i odborného charakteru.