Pons Consulting s.r.o.

personálně - vzdělávací společnost# Administrativa na úřadech v SRN

Poradenská činnost

Německo - úřad

Poradenskou činností řešíme požadavek klienta, který není dostatečně jazykově vybaven a není znalý administrativy a pravidel německých úřadů a legislativy s nimi související.

Mezi nejčastější aktivity patří:
• poradenské a informační služby na trhu práce
• zajištění pracovního místa ve Spolkové republice Německo
překladatelská činnost
• poradenské a informační služby se:
   • zdrav. pojišťovnami, Spolkovým úřadem práce a finan. úřadem
   • Správou sociálního zabezpečení
   • Insolvenčním úřadem

Mezi nejčastěji zpracovávané dokumenty patří:
přiznání o dani z příjmu
žádost o přídavky na děti

Při vyřizování těchto dokumentů a žádostí aktivně komunikujeme s danými úřady a úředníky v Německu.

Obchodní pohledávky v Německu

Českým firmám nabízíme vymáhání jejich obchodních pohledávek v Německu. Kontaktní osobou této služby je Ing. Vozková, tel. +420 602 362 307